Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
**Mr.DooM** - 7
SteveAndrews - 9
ZillaUniversity - 9
Max - 9