Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
Max - 10
**Mr.DooM** - 7
SteveAndrews - 8