Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
Max - 8
**Mr.DooM** - 9
SteveAndrews - 8